Otwarte Zgrupowanie Kumite MOZK – Wieliczka 02.03.2024

W 18-tym zgrupowaniu kumite Małopolskiego Okręgowego Związku Karate zorganizowanym przez Wielicki Klub Karate uczestniczyło 100 zawodników z małopolskich Klubów Karate. Zgromadzonych powitali Prezes MOZK shihan Robert Kopciowski 6 dan i członkowie Zarządu: shihan Andrzej Drewniak 9 dan i shihan Andrzej Krawontka 6 dan.
Zgrupowanie było etapem przygotowania do udziału w Mistrzostwach Makroregionu Południowego Karate Kyokushin.
Nowosądecki i Gorlicki Klub Karate Kyokushin reprezentowali: Filip Krzepina,
Bartosz Nowak, Karolina Haluch i Magdalena Fidera.